seal

seal

October 31, 2011


YA ALLAH YA ALLAH Lepas kami ko kasiksan...
So katindeg ko sambayang na suguan nin kadenan..
pamikiren no madakel na aden pan so gay amauli.
na malugi pan sa makuntong na muli sa muli agay.
duan duan tano den o di masutti si badan ko ingalan
KADENAN YA ALLAH YA ALLAH...

SA BAYAN NG LEBAK.........
na aking sinilangan...
buhay ko'y may kaligayahan.....
sa piling ng aking minamahal.....

-Cindy Crisel Mae Dionio

No comments:

Post a Comment