seal

seal

October 25, 2011

Bayan ng Lebak

Bayan ng Lebak
-Mark Neil M. Macailing

halika't mamuhay ng payapa dito sa lebak
ikaw ay uunlad
sagana sa likas n yaman at magagandang tanawin.
sa liit ng bayang ito, sapat na para umunlad
kung maging magigng tapat  lang tayo.

pahalagahan natin ang lebak
ang siyang ating tirahan na babalikan natin
kahit anu p man ang ating maabot
sa taglay na mga katalinuhan
ang paraan para maging maunlad ang lebak.

sa panahon na nagdaan
papaunlad ng papaunlad ang bayan ng lebak.
sa ganitong kalagayan
siguro higitan pa natin ang ating pagsisikap
na hindi lang para sa sarili
kundi sa bayan ating hinahanap.

sa luntian bayan ng lebak
uunlad ito kung tayo ay sama-sama sa pagsulong
ng mabuting hangarin.
naging kilala ito sa masamang panaginip,
ito angtanging paraan para umunlad.


No comments:

Post a Comment