seal

seal

October 26, 2011

Lebak


''LEBAK''
-Jicky Vegas

Hali na kabataan h'wag matakot dumalo,
ipagdiwang ang buhay ng bawat lebakeno,
buhay na mapayapa at buhay na umuunlad,
sagisag ng pagbabago tungo sa bagong kinabukasan.
buhay na may siguridad at pagbabago.

hali na't langhapin ang hanging kay lamig
at sama-samang gumawa para sa lahat
lebakenong matulungin ay may kinabukasan .
may pusong mapitagan at may mainam na mithiin,
sa kapwa,sa bayan at sA DIYOS.....
MABUHAY ANG MGA LEBAKENYO!!!!!!

No comments:

Post a Comment