seal

seal

October 25, 2011

Alamat ng Kalamongog

Alamat ng Kalamongog
-Poebe Eleazar

Noong unang panahon,ang lugar na ito ay walang pangalan. Hanggang sa may isang matandang babae ang napadaan.Habang siya ay naglalakad,nakaramdam
siya ng pagkauhaw. Tamang-tama naman na siya'y napadaan sa isang bukal. Siya'y uminom at naibsan ang kanyang pagkauhaw. Sa kwentong ito nagmula ang pangalang
Kalamongog. Ang katawagang Kalamongog ay nagmula sa dalawang salitang lumad. Ito ay ang "kala" na ang ibig sabihin ay bukal at "mogmog" na sa kalaunan ay naging
mongog. Pinag isa ang dalawang salita at naging Kalamongog. At simula noon ang lugar na iyon ay tinawag ng Kalamongog.

No comments:

Post a Comment