seal

seal

October 26, 2011

Taglay ng Lebak


TAGLAY NG LEBAK
-Rose Ann Rizallosa

Sa inyo iaalay
Bayan ng Lebak ay tunay
Sa mais,sa kopra,maging sa palay
lahat dito'y nabubuhay

MAlawak na bukirin
saganang pananim
malawak na niyogan
saganang palayan

tubig sa karagatan
ay mula sa ilog Tran
isda dito'y masasarap
mga tilapia at sapsap

sa taglay nitong likas-yaman
tao'y dumarami upang ito'y tingnan
Nagpapasalamat sa Inang Kalikasan
dahil sa bigay niyang kabutihan

Sa mapayapang bayan
ito'y di makakalimutan
sa taglay na kabutihan
ng mga mamamayan .. . .

No comments:

Post a Comment