seal

seal

October 23, 2011

Lebak: Paunlad nang Paunlad

LEBAK: PAUNLAD NANG PAUNLAD
ni: Mary Grace Canamaque

Lebak ngayo’y paunlad nang paunlad
Dahil kabuhayan ay lumalaganap
kayDaming pagbabago dito’y nagaganap
Kaya’t ang biyaya’y heto isang iglap.

Kasaganaan sa kinabukasan
Ngayon ay atin nang simulan.
Mararating ito kung magtutulungan.
Lebakeno tayo, magkaisa sa kaunlaran

Ang likas na yaman ay binabantayan,
Pinalalaganap at pinagyayaman.
Pagpuputol ng puno ay pinagbabawal;
Polusyong laganap ay hinahadlangan.

Larangang pang-agham at panteknolohiya,
Ang imbensyong Pinoy sa mundo’y kilala na,
At sa ating bayan ay makikita na,
Komputer, internet AT IBA PA

Kaya’t sa pagdating ng marami pang taon,
Sa mapa ng Pilipinas paningi’y ituon
Lebak na walang kinang noon,
Maunlad nang bayan sa habang panahon…

No comments:

Post a Comment