seal

seal

October 25, 2011

Lebak: Isang Mumunting Bayan

Lebak: Isang Mumunting Bayan
-Sheilane Macailing

Bayang Lebak ang siyang pangalan
Kung saan mga tao rito'y may kabuluhan
Pinayayaman at pinakakaingatan
Ang mga yamang kinagisnan

Dito'y makikita ang mga iba't ibang yaman
Dagat.ilog,sapa at kung anupaman
Na siyang nilikha ng Poong Maykapal
Sa mga taong may mabuting kalooban

No comments:

Post a Comment