seal

seal

October 31, 2011

BANGSAMORO

BANGSAMORO
- Datu Mocthar Matabalao

Bangsamoro abaninindig kanu ingid nila
So niyawa no lugo
Mamagayun
A magisa-isa
Apas tanu kanu kandaludaya
Palaw ataw didsan pawas kadatalan
So kandaludaya ataw pakuburan...

Bangsamoro gedam imaman kanu
Kaitindig so agama Islam
So mga taw a bamlaling sa likitanu a limalapu..
Wagib saguna na imbunua tanu...2x

No comments:

Post a Comment