seal

seal

October 23, 2011

Lebak

LEBAK
ni: Mary Ann Frias

Isang bayan tanging-tangi
Ang bayan kong Lebak,
Mayaman sa mga bukid,
Mga bundok at gubat;
Mayaman sa mga ilog,
Mga lawa’t dagat.
At mayaman din sa araw
Na maghapong sumisikat.

Ako ay lumaki sa bayan ng Lebak
Sa wikang sariling matamis at maganda.
Masama’t mabuti’y dito; ay walang iba.
Sa mga parangal ito’y Aba!

Lahat ng nilalang, ang aliw ay sayo
O! Bayan ng Lebak
Utang naming sa iyo ang ganda’t busilak

No comments:

Post a Comment