seal

seal

October 25, 2011

Lebak: Bayang Kinagisnan

Lebak: Bayang Kinagisnan
-Crizalyn Joy Caballero

Barangay Villamonte parte ng Lebak
Na kung iyong puntahan ika'y magagalak
Ito'y napakalayo na nasa dulo banda
At sa inyong paglalakbay kayo'y mapapagod ng sobra

Kahit na ika'y pagod ikaw rin ay hahanga
Maliit na barangay marami kang makikita
Tulad ng talon ng Makin na kung tawagin
Pagdating sa akibidades akaw rin ay pahahangain

Kaya't ating ipagmalaki
Bayang ating kinagisnan
Sa bayang ng lebak
Na ating pinagmulan

No comments:

Post a Comment