seal

seal

October 25, 2011

BAYAN NG LEBAK/ INGED DE LEBAK

BAYAN NG LEBAK/ INGED DE LEBAK
-Tonet Catubo


Bayan ng Lebak

Kami'y mga pilipino,tubo sa bayan ng lebak
Nagkaisa at nagkabuklod,diwa niya'y tinaguyod
Nais naming ipabatid kaming lahat magkakapatid
Sa bayan naming mahal himig naming iaalay

chorus:
Bisig pag-isahin sa lahat ng mithiin
Ang lakas pag-ibayuhin
Disiplina'y pairalin
Bayan ng lebak sagisag ng paging matapat

Mabuhay
Mabuhay
Mabuhay ang bayan ng lebak

(repeat chorus)

translation tiduray:

Inged de lebak

Begeye'y de Filipino,mendakel deb lebake
Sefagayon brab sebanil,i kaane renigo
Ketaya key fegetiganen begey kluhanan setiwarey
Deb inged gey toow fu kentayan,i linggeng gey fara
saen deb beene.

chorus:
Sabaana tom ke galbek be kluhanay de ketayan
Toow tom fu febager
I adate anda kedanen
I inged geye lebak toow fu mesarigan

Menyag
Menyag
Menyag I inged geye Lebak...

(repeat chorus)

No comments:

Post a Comment