seal

seal

October 26, 2011

Ang Alamat ng Pansud

Ang Alamat ng Pansud
-fella mae martinez

sa bayan ng lebak may isang lugar noon sa gilid ng bukid na mayroong "tuburan" sa isang sulok ng bundok.Dito naliligo ang mga baboy ramo noon sa "tubura'ng"ito.MAy isang tao na tinawag niyang PANSOT ang lugar na ito, dahil noong sila'y nag-iinuman ang kanilang pu;lutan ay PAN na tinapay.At ang salitang sot naman ay kinuha niya sa "tuburan" na kung saan don naliligo ang baboy ramo dahil doon umiihi ang baboy.Sa tagal ng panahon ,pinalitan nila ang salitang PANSOT na PANSUD at hanggang ngayon ang tawag sa lugar na ito ay PANSUD.

No comments:

Post a Comment