seal

seal

October 23, 2011

Bilanggong Pag-ibig

BILANGGONG PAG-IBIG
ni: Roniline Vidal

Bago pa ako mautal
Bago pa maumid ang aking dila
Ay sasabihin ko na sayong MAHAL NA MAHAL KITA
Malaon na rin kasing
Kinikimkim itong pag-ibig
Kaya’t ibubulalas ko na
Bago pa sumabog ang dibdib.

Heto nga’t aalpas na rin
Mula sa matinding takot at kaba
Hindi na kayang pigilin
Bilanggong pag-ibig ay lalaya rin.

Ang tanging hiling ko lang sa’yo
Ay bigyan mo ng pag-asa ito
Iyong diligin upang lumago
At mamunga diyan sa’yong puso.

Subalit kung ayaw mo
Ay maabuti pang kitilin ito.
Mabuti pang ang pag-ibig ko’y mananatiling bilanggo.

Ikaw ay biyaya ng Diyos Bayan ng Lebak sa tao.

No comments:

Post a Comment