seal

seal

October 31, 2011

Biyaya

BIYAYA
- Kyle Marquez

Sabi nila kung no raw ang alam mo
biyaya ng maykapal sayo.
kung paano mo nilinang ang biyayang ito
sa ating panginoon ito ang regalo mo.

may dalawang landas tayong mamamayan.
nasa iyo ang pagpili ng tatahaking daan.
kaya nga ngawa ng mga dakilang nilalang.
ating pag-aralan, suriin at tularan.

angking buhau nila may mapupulot na aral.
magsisilbing huwaran sa landas ng kabutihan.
sa yunit na ito aying matutunghayan
balik-sulyapsa buhay nila pamana sa kabataan.

No comments:

Post a Comment