seal

seal

October 25, 2011

Alamat ng Christianuevo

ALAMAT NG CHRISTIANUEVO
-Lede Mae Aberle

NOONG SINAUNANG PANAHON NA HINDI PA SAKLAW ANG MAKABAGONG LIPUNAN
NG BANSA AY SIAYA NG TINIRAHAN NG MGA NITIBO NA KUNG TATAWAGIN AY TEDURAY ,NA KUNG SAAN AY NAGLILIPANA ANG MGA MABABANGIS NA HAYOP NG GUBAT.ANG MGA TEDURAY AY NAGKAROON NG SARILI NILANG SISTEME SA PAMAMALAKAD NG KANILANG PINAMUMUNUANG PAMAHALAAN .ANG MGA KATUTUTBONG ITO AY MAY SARILING TRADISYON AT KATUTUTBONG PAG-UUGALI NA SIYANG BATAYAN NG KANILANG PANINIWALA.NANG ILUNSAD ANG BATAS MILITAR MALAKING PAGBABAGO NA RIN ANG NAISAGAWA UKOL SA PAGTATAG NG MAKABAGONG PAMUNUANG BARANGAY.DUMAGSA NA RIN ANG MGA KRISTIYANO UPANG DITO NA RIN MAMUHAY SA PAMAMAGITAN NG PAGSASAKAAT SILA ANG GUMAWA NG HAKBANG,KASAMA ANG MGA KATUTUBO UPANG BUMUO NG ISANG BARANGAY SA PAMAMAGITAN NG ISANG PETISYON.
HUNYO 6,1972 ANG LUGAR NA ITO AY NAGING GANAP NA BARANGAY SA BISA NG ISANG RESULUSYON NA NILAGDAAN NG DATING GOBRENABOR CARLOS COJELO AT PINANGALANAN NA BARANGAY CHRISTIANEUVO NA HANGO SA LAHI NG KRISTIYNO AT NITIBO...

No comments:

Post a Comment