seal

seal

October 26, 2011

LEBAK: Mayaman Ka!


LEBAK: Mayaman ka!!
-Ramon Angelo Vegas

Lebak.. bayan ng masagnang pamayanan
may karagatan.. may sakahan..
meron ding malalawak na kabukiran..

Sagana sa ani ang ating mga kababayan..
Mga talento at kakayahan
ay hindi mapapantayan..

Mahal ko ang bayan ko..
Lupang sinilangan ko..
Lebak.. ang pangalan nito..

No comments:

Post a Comment