seal

seal

October 25, 2011

Ang Bayan kong Lebak!

Ang Bayan kong Lebak!
-Jazzver GuilorezaLEBAK, mahal na tinubuang lupa
Maraming LIKAS NA YAMAN, Diyos ang lumikha
Ang ating mga kapatid dito nakatira
Grupo at kultura ay iba-iba.
Mga kapatid na katutubo ating kilalanin:
Ang mga ILONGGO at ang matatapang na mandirigmang ILOKANO;
Ang mga KARAY-A, MANOBO, at Maguindanao,
CEBUANO, TEDURAY, at maraming iba pa.
Magkaiba ANG kaugalian natin at kaugalian nila
Kadalasa’y animo’y kakaiba
Pero tandaan natin ating kultura’y pinayayaman,
Pati ating ninuno’y inilalarawan paano nabuhay.
ANG BAYAN KUNG TAWAGIN AY LEBAK
Isipin natin sila at kumilos tayo para sa isang mithiin:
Mabuhay nang nagkakaisa at kumilos nang sama-sama
Para maging dakila ang BAYAN NG LEBAK
Walang imposible kung tayo’y magtutulungan.

KILOS BATANG LEBAKEÑO
PARA SA IKA UUNLAD NG ATING BAYANG LEBAK

No comments:

Post a Comment