seal

seal

October 31, 2011

Lebakenyo

Lebakenyo
ni:Leslie Amor Henobla

REF.
Tara na biyahe tayo
Kasama ang pamilya
Barkada at buong grupo
Pati na si lola't lolo.

Halina biyahi tayo
nang ating makita
Ang ganda ng ating bayan
ang galing ng lebakenyo.

I
Mula Villamonte,Basak
New Calinog at Keytodac
Salangsang,Bululawan
Christianuevo at Capilan
II
Ang tatlong Poblacion
Barurao uno at dos
Tibpuan, Kinudalan
tayong magkaisa.
III
Poloy poloy,Nuling
Datu Guiabar,Purikay
Pansud at Pasandalan
Ragandang at Salaman
IV
Taguisa,Bolebak
Tran,Datu Karon
lahat ng barangay
tayo na't magkaisa.
(repeat ref.)

No comments:

Post a Comment